Anunt concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata:-2 (doua) posturi de asistent medical generalist, 1 (un) post de asistent medical generalist debutant la Sectia Medicina Interna la Sectia Medicina Interna si 1 (un) post de asistent medical generalist la Sectia Pediatrie, in perioada 10.05.2024-19.06.2024

ANUNT CONCURS
METODOLOGIA DE CONCURS

FISA POST – asistent medical gen. -interne
FISA POST – asistent medical gen. debutant-interne
FISA POST – asistent medical gen. – pediatrie
FORMULAR DE INSCRIERE
FORMULAR DATE PERSONALE

FORMULAR CV
ADEVERINTA ANGAJATOR