Informatii de interes public

Persoana de contact responsabila cu legea 544/2001:
jr.TODORAN ANICUTA, tel. 0732500649, e-mail: jurist@spitalreghin.ro

L   E   G   I   S   L   A   T   I   E  
  Prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulatie a acestor date si drepturile conform Regulament(UE)nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice   aici
  Legea nr.544 privind liberul acces la informatii de interes public   aici
  Legea 95 privind reforma in domeniul sanatatii   aici
  Legea 53 Codul Muncii   aici
  Legea 46 privind drepturile pacientilor   aici
  Legea 98 privind achizitiile publice   aici
  Legea nr 153 Salarizarea personalului platit din fonduri publice   aici
  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1410 NORME LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI   aici
  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1101 INFECTII ASOCIATE   aici
  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 600 CONTROL INTERN MANAGERIAL   aici
  ORDIN 1761 NORME CURATENIE   aici
  ORDIN 1384 CONTRACT MANAGEMENT   aici
  ORDIN 870 REGULAMENT GARZI  aici
  ORDIN 320 CONTRACT DE ADMINISTRARE SECTII  aici
  HOTARAREA NR 395 NORME DE APLICARE ACHIZITII PUBLICE aici
  Hotararea nr 153 Regulament aprobare sporuri aici

 

  Informare Avertizori in interes public  aici
  Legea nr 544 privind liberul acces la informatii de interes public  aici
  HG nr 123 Norme de aplicare a Legii nr 544  aici
  Legea nr 109 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice  aici
A N E X E
  Formular-tip cerere de informatii de interes public   ANEXA 4
  Reclamatie administrativa (1)   ANEXA 5
  Reclamatie administrativa (2)  ANEXA 6
  Raport de evaluare acces interes public 2023  aici
  Raport de evaluare acces interes public 2022  aici

 

BUGET
  BUGET 2024   aici
 LISTA DE INVESTITII 2024   aici
  BUGET 2023   aici
 LISTA DE INVESTITII 2023   aici
  BUGET 30.07.2022   aici
  BUGET 2022   aici
  BUGET rectificat septembrie 2020   aici
  BUGET rectificat iulie 2020   aici
  BUGET rectificat iunie 2020   aici
  BUGET rectificat aprilie 2020   aici
  BUGET rectificat martie 2020   aici
  BUGET 2020   aici
  BUGET 2019   aici
  BUGET 2018   aici
  BUGET 2017   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2023   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 6 luni 2023   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2022   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 9 luni 2022   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 6 luni 2022   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2020   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)SEMESTRU 2020   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)TRIM I 2020   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)AN 2019   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)9 LUNI 2019   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)IUNIE 2019   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)2018   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)IUNIE 2018   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)   aici
  BILANT CONTABIL 2023   aici
  BILANT CONTABIL 6 luni 2023   aici
  BILANT CONTABIL 2022   aici
  BILANT CONTABIL 9 luni 2022   aici
  BILANT CONTABIL 6 luni 2022   aici
  BILANT CONTABIL 2021   aici
  BILANT CONTABIL 2020   aici
  BILANT CONTABIL SEMESTRU 2020   aici
  BILANT CONTABIL TRIM I 2020   aici
  BILANT CONTABIL AN 2019   aici
  BILANT CONTABIL 9 LUNI 2019   aici
  BILANT CONTABIL IUNIE 2019   aici
  BILANT CONTABIL 2018   aici
  BILANT CONTABIL IUNIE 2018   aici
  BILANT CONTABIL 2017   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2023   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 6 luni 2023   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2022   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 9 luni 2022   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 6 luni 2022   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2021   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2020   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL SEMESTRU 2020   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL TRIM I 2020   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL AN 2019   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 9 LUNI 2019   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2019   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2018   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2018   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2017   aici

 

A   C   H   I   Z   I   T   I   I     P   U   B   L   I   C   E

 

  Procurare si lucrari de montare ascensor aici

  Lista contracte achizitii publice 2023-I aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro -2023 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2023 aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro -2022 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2022 aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro -2021 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2021 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2020 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2019 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2018 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2017   aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro   aici
seap2017
  Programul anual al achizitiilor publice 2016   aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro   aici
seap2016
seap2015
  Contractele cu valoare de peste 5000 euro incepand cu anul 2015   aici

Rapoarte si studii

  LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC  
  RAPOARTELE DE APLICARE A LEGII 544/2001   aici
  BULETIN INFORMATIV  
  Formulare tip cu mentiunea timpului necesar completarii