Informatii de interes public

Persoana de contact responsabila cu legea 544/2001:
jr.TODORAN ANICUTA, tel. 0732500649, e-mail: jurist@spitalreghin.ro

L   E   G   I   S   L   A   T   I   E  
  Prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulatie a acestor date si drepturile conform Regulament(UE)nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice   aici
  Legea nr.544 privind liberul acces la informatii de interes public   aici
  Legea 95 privind reforma in domeniul sanatatii   aici
  Legea 53 Codul Muncii   aici
  Legea 46 privind drepturile pacientilor   aici
  Legea 98 privind achizitiile publice   aici
  Legea 677 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal   aici
  Ordin 320 Model contract de administrare sectii   aici
  Ordin 386 privind aprobarea Normelor de aplicare 20 Model contract de administrare sectii   aici
  Ordin 400 control intern managerial   aici
  Ordin 870 organizarea si efectuarea garzilor   aici
  Ordin 914 privind conditiile necesare pentru obtinerea autorizatiei   aici
  Ordin 1384 Model Cadru contract de management   aici
  Ordin Administratie Publica 916 infectii nosocomiale   aici
  Ordin Administratie Publica 921 atributii Comitet director   aici
  Ordin Administratie Publica 961 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatenia,dezinfectia si sterilizarea   aici
  Ordin Administratie Publica 1226 deseurile medicale   aici
  Hotarare Guvern 161 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru   aici
  Hotarare Guvern 395 Norme achizitii publice   aici

 

A N E X E
  Formular-tip cerere de informatii de interes public   ANEXA 4
  Reclamatie administrativa (1)   ANEXA 5
  Reclamatie administrativa (2)  ANEXA 6

 

BUGET
  BUGET rectificat septembrie 2020   aici
  BUGET rectificat iulie 2020   aici
  BUGET rectificat iunie 2020   aici
  BUGET rectificat aprilie 2020   aici
  BUGET rectificat martie 2020   aici
  BUGET 2020   aici
  BUGET 2019   aici
  BUGET 2018   aici
  BUGET 2017   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2020   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)SEMESTRU 2020   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)TRIM I 2020   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)AN 2019   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)9 LUNI 2019   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)IUNIE 2019   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)2018   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)IUNIE 2018   aici
  SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)   aici
  BILANT CONTABIL 2020   aici
  BILANT CONTABIL SEMESTRU 2020   aici
  BILANT CONTABIL TRIM I 2020   aici
  BILANT CONTABIL AN 2019   aici
  BILANT CONTABIL 9 LUNI 2019   aici
  BILANT CONTABIL IUNIE 2019   aici
  BILANT CONTABIL 2018   aici
  BILANT CONTABIL IUNIE 2018   aici
  BILANT CONTABIL 2017   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2020   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL SEMESTRU 2020   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL TRIM I 2020   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL AN 2019   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 9 LUNI 2019   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2019   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2018   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2018   aici
  CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2017   aici

 

A   C   H   I   Z   I   T   I   I     P   U   B   L   I   C   E

  Programul anual al achizitiilor publice 2020 initial aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2019 aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2019 initial aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2018 – 24.09.2018   aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2018 – 23.02.2018  aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2018 initial   aici
  Programul anual al achizitiilor publice 2017   aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro   aici
seap2017
  Programul anual al achizitiilor publice 2016   aici
  Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro   aici
seap2016
seap2015
  Contractele cu valoare de peste 5000 euro incepand cu anul 2015   aici

Rapoarte si studii

  LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC  
  RAPOARTELE DE APLICARE A LEGII 544/2001   aici
  BULETIN INFORMATIV  
  Formulare tip cu mentiunea timpului necesar completarii