Pachetul de servicii contractat cu CAS Mures

1. SERVICII MEDICALE SPITALICESTI:

a) internarea bolnavilor pentru afectiuni acute in sectiile si compartimentele:

  MEDICINA INTERNA
  CARDIOLOGIE
  CHIRURGIE GENERALA
  UROLOGIE
  ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
  OBSTETRICA-GINECOLOGIE
  NEONATOLOGIE
  BOLI INFECTIOASE
  PEDIATRIE
  OTORINOLARINGOLOGIE
  DERMATO-VENEROLOGIE

b) servicii medicale efectuate in structuri de primire urgenta, camere de garda si cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta;

c) internari in regim de spitalizare de zi prin care se acorda asistenta medicala preventiva, curativa si de recuperare pentru o durata de maximum 24 de ore, conform Ordinului M.S.F. nr.440/2003;

d) investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu pentru : hematologie, biochimie, imunologie, exudat faringian, examene de sputa, analize de urina, examene materii fecale, examene secretii vaginale, examene histopatologice si examinari radiologice.

2. Servicii medicale acordate in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice:

  REUMATOLOGIE
  PNEUMOLOGIE
  NEUROLOGIE
  GASTROENTEROLOGIE

 

3. Servicii medicale acordate in ambulatoriu integrat pentru specialitatile clinice:

  CHIRURGIE GENERALA
  UROLOGIE
  ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
  MEDICINA GENERALA
  CARDIOLOGIE
  OBSTETRICA-GINECOLOGIE
  DERMATO-VENEROLOGIE
  OTORINOLARINGOLOGIE
  BOLI INFECTIOASE