Consilii, comitete si comisii

COMISIA DE DISCIPLINA

  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA presedinte
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA membru
  – un reprezentant al sectiei / compartimentului / serviciului unde s-a produs abaterea membru
  – reprezentant al sindicatului invitat

PURTATOR DE CUVANT si RESPONSABIL PENTRU COMUNICAREA EXTERNA

  dr.   MARCOCI   EMILIA – manager

COMISIA RESPONSABILA CU EVALUARILE PERIODICE SI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE

  dr.  MARCOCI EMILIA – manager presedinte
  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – jurist membru

CONSILIUL ETIC al Spitalului Municipal „Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  MEMBRII PERMANENTI  
  dr.   DUMITRESCU   DORINA – medic primar – sectia Medicina interna presedinte
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.ginecologie membru
  farm.   TIFREA DANA – farmacist sef membru
  as.   RUSU   MONICA – asistent sef sectia Neonatologie membru
  as.   ROSCA   ELVIRA – asistent sectia Medicina interna membru
  MEMBRII SUPLEANTI  
  dr.   CURTICAPEAN   GABRIEL – medic specialist – Comp.Ortopedie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar Comp. ATI membru
  dr.   MUTHI   GHEORGHE – medic specialist CPU membru
  as.   SERBAN   CLAUDIA – asistent sectia Obst.ginecologie membru
  as.   ILOVAN   ADRIANA LUMINITA – asistent comp. ATI membru
  as.   SUCIU   LUMINITA – asistent sectia Pediatrie membru
  FRICIU   SORINA   – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru permanent
    SUCIU LAURENTIU – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru supleant
  jr.   SAVU   ALINA   MARIA – Managementul calitatii secretar permanent
        – Sef birou RUNOS secretar supleant

CONSILIUL MEDICAL al Spitalului Municipal „Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  dr.  MARCOCI EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   AZGUR   ADELA – medic coordonator comp. Cardiologie membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   DOROBAT   CONSTANTIN – medic coordonator comp. Urologie membru
  dr.   PITEA   RADU – medic coordonator comp. Ortopedie traumatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – medic coordonator comp. Cronici membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

  dr.  MARCOCI EMILIA – manager presedinte
  dr.  UIFALEAN GABRIELA – medic primar epidemiolog membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  as.   PETREA   LARISA ELENA – asistent CPIAAM secretar

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

  dr.  UIFALEAN GABRIELA – medic primar epidemiolog presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase si responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  as.   PETREA   LARISA ELENA – asistent CPIAAM secretar

COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA ADOPTATE DE SPITAL

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTULUI

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne presedinte
  as.   MORAR   MARIA – as. statistica membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG membru
  jr.   TODORAN   ANICUTA – consilier juridic secretar

RESPONSABIL CU CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne

COMISIA MEDICAMENTULUI

  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie – sectia Chirurgie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  as.   FOGOROSI   TEODORA – asistent coord. Farmacie membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   SERBAN   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SAMSUDEAN MARIA CRISTINA – medic primar Laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA DANA – farmacist sef membru
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica secretar

COMISIA DE ANALIZA D.R.G.

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   SERBAN   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica secretar

COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  as.   SZABO   EDIT – reprezentant C.R.T.S. Tg.Mures membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  as.   MOLDOVAN   ANCA – asistent Transfuzie membru

COMISIA DE ALIMENTATIE SI DIETETICA

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne presedinte
  as.   POP   MARIANA – as.sef sectie Interne membru
  as.   PREDA   NARCISA – asistent dietetician membru

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  as.   CHIRILA   ALINA – asistent Anatomie Patologica secretar

COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

  dr.  MARCOCI   EMILIA presedinte
  dr.   DABIJA   ANATOLIE membru
  dr.   SOMMER   VICTOR membru
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL membru -coordonator SPSU
  ing.   NAGY   ANDREI secretar

COMITETUL PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  dr.  MARCOCI   EMILIA presedinte manager
  ing.   NAGY   ANDREI secretar reprezentant angajator -serviciu extern
  dr.   PALCU   CODRUTA membru reprezentant angajator
  ec.   SINTAMARIAN   RODICA-MIRELA membru reprezentant lucratori
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL membru reprezentant lucratori-reprezentant serviciul intern
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica reprezentant lucratori

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR (EGR)

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne responsabil unitate
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – sectia Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef CPU membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ing.  BIRO   ALBERT – achizitii publice membru
  ec.  PATRON   MARIANA – birou RUNOS membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – compartiment juridic membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

  dr.   MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  ec.   SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef CPU membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ing.  BIRO   ALBERT – achizitii publice membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – compartiment juridic secretar

COMISIA DE EXAMINARE ANUALA A PERSONALULUI ANGAJAT care lucreaza sub incidenta Normelor ISCIR

  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL presedinte reprezentant angajator
   ing.   MOLDOVAN VERDES  ADRIAN  membru reprezentant primarie
  teh.   BANGA   HAJNAL membru reprezentant angajator