Consilii, comitete si comisii

COMISIA DE DISCIPLINA

  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil presedinte
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – consilier juridic membru
  – un reprezentant al sectiei / compartimentului / serviciului unde s-a produs abaterea membru
  as. MORAR MARIA – reprezentant al sindicatului invitat
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

PURTATOR DE CUVANT si RESPONSABIL PENTRU COMUNICAREA EXTERNA

  dr.   MARCOCI   EMILIA – manager

COMISIA RESPONSABILA CU EVALUARILE PERIODICE SI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE

  dr.  MARCOCI EMILIA – manager presedinte
  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – jurist membru

COMISIA DE ANGAJARE SI PROMOVARE A PERSONALULUI SI DE ANALIZA A CONTESTATIILOR

  Membru al Comitetului Director presedinte
  Specialist din unitate membru
  Specialist din unitate membru
  Angajat Biroul RUNOS secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

CONSILIUL ETIC al Spitalului Municipal “Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  MEMBRII PERMANENTI  
  dr.   DUMITRESCU   DORINA – medic primar – sectia Medicina interna presedinte
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.ginecologie membru
  farm.   TIFREA DANA – farmacist sef membru
  as.   RUSU   MONICA – asistent sef sectia Neonatologie membru
  as.   ROSCA   ELVIRA – asistent sectia Medicina interna membru
  MEMBRII SUPLEANTI  
  dr.   CURTICAPEAN   GABRIEL – medic specialist – Comp.Ortopedie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar Comp. ATI membru
  dr.   MUTHI   GHEORGHE – medic specialist CPU membru
  as.   SERBAN   CLAUDIA – asistent sectia Obst.ginecologie membru
  as.   ILOVAN   ADRIANA LUMINITA – asistent comp. ATI membru
  as.   SUCIU   LUMINITA – asistent sectia Pediatrie membru
  FRICIU   SORINA   – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru permanent
    SUCIU LAURENTIU – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru supleant
  jr.   SAVU   ALINA   MARIA – Managementul calitatii secretar permanent
        – Sef birou RUNOS secretar supleant

CONSILIUL MEDICAL al Spitalului Municipal “Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  dr.  MARCOCI EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   AZGUR   ADELA – medic coordonator comp. Cardiologie membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   DOROBAT   CONSTANTIN – medic coordonator comp. Urologie membru
  dr.   PITEA   RADU – medic coordonator comp. Ortopedie traumatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – medic coordonator comp. Cronici membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE COORDONARE A PROCESULUI DE EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII REACREDITARII/CICLUL II DE ACREDITARE

  dr.  FEJER VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie presedinte
  ec.  SINTAMARIAN MIRELA – director financiar contabil membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  as.  DEMETER CAMELIA – as.sef sectie Obst.Ginecologie membru
  as.   CURTICAPEAN MELINDA – as.sef sectie Chirurgie membru
  as.   NICOARA SAVETA – as.coord. sectie Interne membru
  as.   SALAGEAN LAURA – as. sectie NEONATOLOGIE membru
  as.   OLVEDI IULIANA – as.sef sectie Pediatrie membru
  as.   BIRO NOEMI – as.sef sectie Infectioase membru
  as.   ILOVAN ADRIANA – as.coord. comp. ATI membru
  as.   MANTEA DANIELA – as.coord. comp. Dermatologie membru
  as.   SUTEU MIHAELA – as.coord. comp. ORL membru
  as.   OLTEAN FLOAREA – as.sef laborator Radiologie membru
  as.   PRECUP MARIA – as.sef laborator Analize Medicale membru
  as.   MORAR MARIA – birou statistica medicala membru
  ing.   BIRO ALBERT – responsabil achizitii publice membru
  ec.   SIMON DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ec.   PATRON MARIANA – sef birou RUNOS membru
  jr.   TODORAN MARIA ANICUTA – consilier juridic membru
  as.   GALATAN VIOLETA secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

  dr.  UIFALEAN GABRIELA – medic primar epidemiolog presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase si responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  as.   PETREA   LARISA ELENA – asistent CPIAAM secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA ADOPTATE DE SPITAL

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG secretar

COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTULUI

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne presedinte
  as.   MORAR   MARIA – as. statistica membru
  ref.   SAVU   ALINA – referent MNG membru
  jr.   TODORAN   ANICUTA – consilier juridic secretar

RESPONSABIL CU CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne

COMISIA MEDICAMENTULUI

  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie – sectia Chirurgie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  as.   FOGOROSI   TEODORA – asistent coord. Farmacie membru
  as.   GALATAN VIOLETA – referent MNG secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE FARMACOVIGILENTA

  dr.   FEJER   VIOREL – medic primar Obst.Ginecologie presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – medic primar Medicina Interna membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – medic specialist Neonatologie membru
  dr.   BUCUR IACOB MIRCEA – medic specialist Gastroenterologie membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef membru
  as.   FOGOROSI   TEODORA – asistent Farmacie secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   SERBAN   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SAMSUDEAN MARIA CRISTINA – medic primar Laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA DANA – farmacist sef membru
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica secretar

COMISIA DE ANALIZA D.R.G.

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie, comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   SERBAN   DIANA – medic coordonator comp. Dermatovenerologie membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  as.   MORAR   MARIA – asistent-statistica secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA

  dr.  MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  as.   SZABO   EDIT – reprezentant C.R.T.S. Tg.Mures membru
  dr.   MALES   OLEG – medic coordonator comp. ATI membru
  as.   MOLDOVAN   ANCA – asistent Transfuzie membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE NUTRITIE

  dr.   TIHON   ANDREA MARIA – medic specialist diabetologie si boli nutritive presedinte
  as.   CURTICAPEAN   MELINDA ETELKA – as.sef sectia Medicina Interna membru
  as.   PREDA   NARCISA – asistent medical dietetician membru
  as.   CATINEAN LAVINIA – asistent medical secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica presedinte
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  as.   CHIRILA   ALINA – asistent Anatomie Patologica secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

  dr.  MARCOCI   EMILIA presedinte
  dr.   DABIJA   ANATOLIE membru
  dr.   SOMMER   VICTOR membru
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL membru -coordonator SPSU
  ing.   NAGY   ANDREI secretar

COMITETUL PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  dr.  MARCOCI   EMILIA presedinte manager
  ec.   SINTAMARIAN   RODICA MIRELA membru reprezentant angajator
  dr.   PALCU   CODRUTA membru reprezentant angajator
  ing.   NAGY   ANDREI secretar fara drept de vot serviciu extern
  dr.   FEJER   VIOREL membru reprezentant lucratori
  as.   MORAR   MARIA membru reprezentant lucratori
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN DANIEL membru reprezentant lucratori-serviciul intern
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR (EGR)

  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna responsabil unitate
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – medic sectia Medicina Interna membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef CPU membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ing.  BIRO   ALBERT – responsabil achizitii publice membru
  ec.  PATRON   MARIANA – birou RUNOS membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – compartiment juridic membru
  as.   GALATAN   VIOLETA – MNG secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

  dr.   MARCOCI   EMILIA – manager presedinte
  ec.   SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   SOMMER   VICTOR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie N.N., comp.Prematuri membru
  dr.   OLARIU   MARIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Infectioase membru
  dr.   DABIJA   ANATOLIE – medic sef CPU membru
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR – medic sef laborator Radiologie membru
  biolog   OPREA   SIMONA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacie membru
  dr.   TIMAR   IRINA – medic coordonator serv. Anatomie Patologica membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou financiar contabil membru
  ing.  BIRO   ALBERT – responsabil achizitii publice membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – consilier juridic secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE EXAMINARE ANUALA A PERSONALULUI ANGAJAT care lucreaza sub incidenta Normelor ISCIR

  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL presedinte reprezentant angajator
   ing.   MOLDOVAN VERDES  ADRIAN  membru reprezentant primarie
  teh.   BANGA   HAJNAL membru reprezentant angajator

COMISIA DE RECEPTIE A PRODUSELOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR

  ref.  SINTAMARIAN   SORIN DANIEL – birou administrativ presedinte
  ing.  BIRO ALBERT – birou achizitii publice presedinte
  ref.  SAUCEA CARMEN – birou achizitii publice membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE EVALUARE SI ADJUDECARE A OFERTELOR DE PRET SI ATRIBUIREA CONTRACTELOR

  ing.  BIRO ALBERT presedinte
  ref.  SAUCEA CARMEN membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE

  ing.  BIRO ALBERT presedinte
  ec.  SIMON DANIELA membru
  ref.  SINTAMARIAN   SORIN DANIEL membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici