Consilii, comitete si comisii

COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARA PREALABILA

  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil presedinte
  jr.  TODORAN   MARIA   ANCUTA – consilier juridic membru
  – un reprezentant al sectiei / compartimentului / serviciului unde s-a produs abaterea membru
  as. MORAR MARIA – reprezentant al sindicatului SANITAS invitat
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

PURTATOR DE CUVANT si RESPONSABIL PENTRU COMUNICAREA EXTERNA

  dr.   MORAR  SILVIA – medic specialist medicina interna

COMISIA RESPONSABILA CU EVALUARILE PERIODICE SI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE

  TONCEAN FLORENTINA SIMONA – manager presedinte
  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – director medical membru
  ec.  SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar contabil membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – jurist membru

COMISIA DE ANGAJARE SI PROMOVARE A PERSONALULUI SI DE ANALIZA A CONTESTATIILOR

  Membru al Comitetului Director presedinte
  Specialist din unitate membru
  Specialist din unitate membru
  Angajat Biroul RUNOS secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

CONSILIUL ETIC al Spitalului Municipal “Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  MEMBRII PERMANENTI  
  dr.   DUMITRESCU   DORINA – medic primar – sectia Medicina interna presedinte
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.ginecologie membru
  farm.   TIFREA DANA – farmacist sef membru
  as.   RUSU   MONICA – asistent sef sectia Neonatologie membru
  as.   ROSCA   ELVIRA – asistent sectia Medicina interna membru
  MEMBRII SUPLEANTI  
  dr.   CURTICAPEAN   GABRIEL – medic specialist – Comp.Ortopedie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina interna membru
  dr.   IURCO   NICOLAE – medic primar Comp. ATI membru
  dr.   MUTHI   GHEORGHE – medic specialist CPU membru
  as.   SERBAN   CLAUDIA – asistent sectia Obst.ginecologie membru
  as.   SUCIU   LUMINITA – asistent sectia Pediatrie membru
  FRICIU   SORINA   – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru permanent
  SUCIU LAURENTIU – Reprezentant al Asociatiei Pacientilor membru supleant
  as.  GALATAN VIOLETA – Managementul calitatii secretar permanent
ref. SUCIU MARIANA – Birou RUNOS secretar supleant

CONSILIUL MEDICAL al Spitalului Municipal “Dr.Eugen Nicoara” Reghin

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – director medical presedinte
  dr.   MANEA  ARTUR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – sef sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  dr.   TIMAR   IRINA – sef serviciu Anatomie Patologica membru
  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  dr.   AZGUR   ADELA – medic coordonator comp. Cardiologie membru
  dr.   MOLDOVAN   VIOLETA – medic coordonator comp. Cronici membru
  dr.   DOROBAT   CONSTANTIN – medic coordonator comp. Urologie membru
  dr.   PITEA   RADU – medic coordonator comp. Ortopedie traumatologie membru
  dr.   MOLDOVAN TEODOR – medic primar Laborator Radiologie membru
  dr.   CURTICAPEAN   GABRIEL – medic coordonator al Ambulatoriului de Specialitate membru
  biolog   BIRO   IULIA – sef laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
  – reprezentant al Serviciului de Management al Serviciilor Medicale invitat
  as.   MANTEA DANIELA – as.med. coordonator la nivel de spital invitat
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE COORDONARE A PROCESULUI DE EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII REACREDITARII/CICLUL II DE ACREDITARE

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  ec.  SINTAMARIAN MIRELA – director financiar contabil membru
  dr.   MANEA ARTUR – sef Sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef Sectie Medicina Interna membru
  dr.  FEJER VIOREL – sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef Comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – sef Sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef Sectie Boli Infectioase membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator Comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator Comp. Dermatologie membru
  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator Comp. ATI membru
  biolog   BIRO   IULIA – sef Laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – sef Serviciu Anatomie Patologica membru
  dr.   MOLDOVAN TEODOR – medic primar Laborator Radiologie membru
  dr.   CURTICAPEAN GABRIEL – medic coordonator al Ambulatoriului de Specialitate membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
  as.   CURTICAPEAN MELINDA – as.sef sectia Medicina Interna membru
  as.   FLOREA RAMONA – as.coord. sectia Chirurgie membru
  as.  DEMETER CAMELIA – as.sef sectia Obst.Ginecologie membru
  as.   RUSU MONICA – as.sef sectia NEONATOLOGIE membru
  as.   BLOJ ANA MARIA – as.sef sectia Pediatrie membru
  as.   BIRO NOEMI – as.sef sectia Boli Infectioase membru
  as.   CROITOR MARIOARA – as.sef laborator Analize Medicale membru
  as.   TRUTA  IONELA  CARMEN – as.sef laborator Radiologie membru
  as.   SUTEU MIHAELA – as.coord. comp. ORL membru
  as.   MANTEA DANIELA – as.coord. comp. Dermatologie membru
  as.   ILOVAN   RAMONA  BIANCA – as.coord. comp. ATI membru
  as.   MORAR MARIA – Birou Statistica Medicala membru
   ec.   SAUCEA CARMEN MARIA – responsabil Achizitii Publice membru
  ec.   SIMON DANIELA – sef birou Financiar Contabil membru
  ec.   PATRON MARIANA – sef birou RUNOS membru
  MANTEA PANFIL – Compartiment IT membru
  jr.   TODORAN MARIA ANICUTA – consilier juridic membru
  as.   GALATAN VIOLETA – referent Birou Management al Calitatii secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

  dr.  SUCIU IOANA CARMEN – medic specialist epidemiolog presedinte
  dr.   MANEA ARTUR – medic sef Sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – medic sef Sectie Medicina Interna membru
  dr.  FEJER VIOREL – medic sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – medic sef sectie Neonatologie membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef Comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – medic sef Sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – medic sef Sectie Boli Infectioase si responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor membru
  dr.   TIMAR   IRINA – sef Serviciu Anatomie Patologica membru
  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator Comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator Comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator Comp. Dermatologie membru
  dr.   MOLDOVAN TEODOR – medic sef Laborator Radiologie membru
  biolog   BIRO   IULIA – sef Laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
  as.   PETREA   LARISA ELENA – asistent CPIAAM secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE BIOCIDE SI MATERIALE SANITARE

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  dr.  SUCIU IOANA CARMEN – medic specialist epidemiolog membru
  dr.   VULTUR   ELENA – medic primar Sectia Boli Infectioase membru
  as.   PETREA   LARISA ELENA – asistent CPIAAM secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA ADOPTATE DE SPITAL

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – director medical presedinte
  dr.   MANEA  ARTUR – sef sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Interne membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef sectie Neonatologie membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MARCOCI  EMILIA – medic primar sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  dr.   TIMAR   IRINA – sef serviciu Anatomie Patologica membru
  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator comp. Dermatologie membru
  GALATAN VIOLETA – referent MNG secretar

COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTULUI

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  dr.  ION MEDA MARIOARA – Biroul MNG membru
  GALATAN VIOLETA – referent MNG membru
  as.   MORAR   MARIA – Birou statistica medicala secretar

RESPONSABIL CU CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – director medical

COMISIA MEDICAMENTULUI

  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef presedinte
  dr.  FEJER VIOREL – sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  as.   FOGOROSI   TEODORA – asistent farmacie membru
  as.   GALATAN VIOLETA – referent MNG secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE FARMACOVIGILENTA

  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef presedinte
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef sectie Boli Infectioase membru
  as.   FOGOROSI   TEODORA – asistent farmacie membru
  as.   GALATAN VIOLETA – referent MNG secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTULUI ANTIBIOTIC

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  dr.   MANEA ARTUR – sef Sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef Sectie Medicina Interna membru
  dr.  FEJER VIOREL – sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef Sectie Neonatologie membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – sef Sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef Sectie Boli Infectioase membru
  dr.   SANDU   SERGHEI – medic coordonator Comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator Comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator Comp. Dermatologie membru
  dr.   SAMSUDEAN MARIA CRISTINA – medic primar Laborator Analize Medicale membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
   dr.   SUCIU   IOANA  CARMEN -medic  specialist epidemiologie membru
  as.   FOGOROSI  TEODORE – asistent Farmacie secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE ANALIZA D.R.G.

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  dr.   MANEA ARTUR – sef Sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef Sectie Medicina Interna membru
  dr.  FEJER VIOREL – sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – sef Sectie Neonatologie membru
  dr.   MARCOCI  EMILIA – sef Sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – sef Sectie Boli Infectioase membru
  dr.   SANDU   SERGHEI – medic coordonator Comp. ATI membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator Comp. ORL membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator Comp. Dermatologie membru
  as.   MORAR   MARIA – asistent Birou statistica secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA

  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator UTS presedinte
  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical membru
  dr.   MANEA ARTUR – sef Sectie Chirurgie membru
  dr.  FEJER VIOREL – sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   MARCOCI  EMILIA – sef Sectie Pediatrie membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
  as.   SZABO   EDIT – reprezentant C.R.T.S. Tg.Mures membru
  as.   MOLDOVAN   ANCA – as.medical transfuzie membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE NUTRITIE

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  dr.   TIHON   ANDREA MARIA – medic specialist diabetologie si boli nutritive membru
  as.   PREDA   NARCISA – asistent medical dietetician membru
  as.   BOAR IULIA – asistent medical secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical presedinte
  dr.   TIMAR   IRINA – sef serviciu Anatomie Patologica membru
  dr.   FEJER   VIOREL – sef sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – sef sectie Medicina Interna membru
  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator Comp. ATI membru
  as.   CHIRILA   ALINA – asistent Anatomie Patologica secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMANDAMENTUL DE CRIZA

  TONCEAN FLORENTINA SIMONA – manager comandantul CCS
  dr.  SUCIU IOANA CARMEN – medic spec. CPIAAM ofiter de legatura
TONCEAN FLORENTINA SIMONA / dr.  MORAR SILVIA  – manager / purtator de cuvant responsabil cu informarea publicului
   ref.  SAUCEA CARMEN – responsabil Achizitii Publice responsabil cu securitatea si siguranta spitalului
   dr.   MANEA   ARTUR – medic sef Sectia Chirurgie responsabil cu operatiunile medicale din interiorul spitalului
   ec.   PATRON   MARIANA – sef Birou RUNOS responsabil cu planificarea
   ec.   SINTAMARIAN   MIRELA – director financiar-contabil responsabil cu aspectele  financiare
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL – sef Birou Administrativ responsabil cu aspectele logistice

COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

  TONCEAN FLORENTINA SIMONA – manager presedinte
  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – director medical membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef Comp. Primiri Urgente membru
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN-DANIEL -coordonator SPSU membru
  ing.   NAGY   ANDREI secretar

COMITETUL PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  TONCEAN FLORENTINA SIMONA – manager presedinte
  ec.   SINTAMARIAN   RODICA MIRELA – reprezentant angajator membru
  dr.   PALCU   CODRUTA – reprezentant angajator membru
  ing.   NAGY   ANDREI serviciu extern – secretar fara drept de vot
  dr.   FEJER   VIOREL – reprezentant lucratori membru
  as.   MORAR   MARIA – reprezentant lucratori membru
  ref.   SINTAMARIAN   SORIN DANIEL – reprezentant lucratori-serviciul intern membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR (EGR)

  dr.   COCISIU   MONICA – medic sef Sectia Medicina Interna presedinte
  dr.   MANEA ARTUR – medic sef Sectia Chirurgie membru
  dr.  FEJER VIOREL – medic sef Sectia Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – medic sef sectia Neonatologie membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef Comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – medic sef Sectia Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – medic sef Sectia Boli Infectioase membru
  dr.   SANDU SERGHEI – medic coordonator Comp. ATI membru
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA – medic coordonator Comp. Dermatologie membru
  dr.   CIOBANU   RALUCA – medic coordonator Comp. ORL membru
  dr.   MOLDOVAN  TEODOR – medic primar Laborator Radiologie membru
  biolog   BIRO   IULIA – sef Laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – sef Serviciu Anatomie Patologica membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
   ref.  SAUCEA CARMEN – responsabil Achizitii Publice membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou Financiar Contabil membru
  ec.  PATRON   MARIANA – birou RUNOS membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – compartiment juridic membru
  as.   GALATAN   VIOLETA – MNG secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

  TONCEAN FLORENTINA SIMONA manager presedinte
  dr.  SUCIU MARIA MIRABELA – Director Medical membru
  ec.  SINTAMARIAN MIRELA – Director Financiar Contabil membru
  dr.   MANEA ARTUR – medic sef Sectie Chirurgie membru
  dr.   COCISIU   MONICA – medic sef Sectie Medicina Interna membru
  dr.  FEJER VIOREL – medic sef Sectie Obst.Ginecologie membru
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA – medic sef sectia Neonatologie membru
  dr.   MUTHI GHEORGHE – medic sef Comp. Primiri Urgente membru
  dr.   MARCOCI   EMILIA – medic sef Sectie Pediatrie membru
  dr.   VULTUR   ELENA – medic sef Sectie Boli Infectioase membru
  biolog   BIRO   IULIA – sef Laborator Analize Medicale membru
  dr.   TIMAR   IRINA – sef Serviciu Anatomie Patologica membru
  dr.   OLARIU  DRAGOS   COSMIN – medic primar Laborator Radiologie membru
  farm.   TIFREA   DANA – farmacist sef Farmacia cu Circuit Inchis membru
  ing.  BIRO   ALBERT – responsabil Achizitii Publice membru
  ec.  SIMON   DANIELA – sef birou Financiar Contabil membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA – consilier juridic secretar
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE EXAMINARE ANUALA A PERSONALULUI ANGAJAT care lucreaza sub incidenta Normelor ISCIR

  ref.  SINTAMARIAN SORIN DANIEL presedinte
  ing.  MOLDOVAN VERDES ADRIAN-Primaria Reghin membru
  POL TUDOR VIOREL – RSVTI membru

COMISIA DE RECEPTIE A PRODUSELOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR

  ref.  SINTAMARIAN   SORIN DANIEL – birou administrativ presedinte
   ref.  SAUCEA CARMEN MARIA – birou achizitii publice membru
  ref.  RUSU DRAGOS ANDREI – birou achizitii publice membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE EVALUARE SI ADJUDECARE A OFERTELOR DE PRET SI ATRIBUIREA CONTRACTELOR

  ing.  BIRO ALBERT presedinte
  ref.  SAUCEA CARMEN membru
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE

  ref.  BARTHA ANA presedinte
  ec.  SIMON DANIELA membru
  ref.  SINTAMARIAN   SORIN DANIEL membru
  REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE aici

COMISIA DE SELECTIONARE SI CASARE A DOCUMENTELOR in vederea stabilirii Fondului Arhivistic

  ref.  SINTAMARIAN SORIN DANIEL presedinte
  jr.  TODORAN   MARIA   ANICUTA membru
  ref.  SUCIU MARIANA membru
  ref.  BARTHA ANA membru
  BUZILA MARIA secretar