Tarife 2015

T A R I F E     2 0 1 5
    COPLATA LA EXTERNARE         8,00 RON    
TARIFE SERVICII CONTRACTATE CJAS
TARIF SPITALIZARE CONTINUA
1. – tarif pe caz ponderat
1475 lei
2. – ICM (Indicele de complexitate a cazurilor)
0,9812
TARIF SPITALIZARE DE ZI
1. – pentru caz rezolvat aici
2. – pe serviciu medical aici
A M B U L A T O R
Conform normelor contractului cadru aplicabila pentru anul 2015, contravaloarea unei consultatii
decontate de CAS este stabilit, in functie de nr. de puncte realizate/pacient, cu un tarif de 1,8 lei/punct
TARIF PE ZI DE SPITALIZARE
– COMPARTIMENT CRONICI
145,00 lei
TARIFE CAZARE SI MASA APARTINATORI
TAXA CAZARE INSOTITORI
10,00 lei/zi
ALOCATIA DE HRANA PENTRU INSOTITORI
5,70 lei/zi
Nr. crt. Denumire investigatie Tarif/investigatie (RON)
1. CONSULTATIE MEDIC PRIMAR pt.specialitati medicale
Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani
35,00
Consultatia peste varsta de 4 ani
23,00
Consultatia de planificare familiala
23,00
2. CONSULTATIE MEDIC PRIMAR pt.specialitati chirurgicale
Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani
37,00
Consultatia peste varsta de 4 ani
24,00
3. CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST pt.specialitati medicale
Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani
29,00
Consultatia peste varsta de 4 ani
19,00
Consultatia de planificare familiala
19,00
4. CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST pt.specialitati chirurgicale
Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani
31,00
Consultatia peste varsta de 4 ani
20,00
5. EKG
18,00
6. TENSIUNE ARTERIALA CONTINUA (holter TA)
36,00
7. ELECTROCARDIOGRAFIE CONTINUA (24ore, holter)
36,00
8. SPIROMETRIE
18,00
9. AUDIOGRAMA
36,00
10. ENDOSCOPIE
72,00
11. TOALETA AURICULARA UNILATERAL(2 proceduri)
12,60
12. AEROSOLI
12,60
13. SPIROGRAMA+TEST FARMACODINAMIC BRONHOMOTOR
36,00
14. PEAK-FLOWMETRIE
18,00
15. PULSOXIMETRIE
18,00
16. RECOLTARE PRODUS PATOLOGIC / pentru test / Babes Papanicolau
18,00
17. INTRODUCERE-EXTRAGERE STERILET
27,00
18. TRATAMENT INJECTABIL LA CERERE (intramuscular, intradermic, subcutanat)
12,60
19. ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN PUNCTIE INTRAVENOASA
19,80
20. TRATAMENT ORTOPEDIC (luxatie, entorsa, fractura)
36,00
21. EEG
36,00
22. ECOCARDIOGRAFIE
40,00
23. COLPOSCOPIE
72,00
24. MAMOGRAFIE
60,00
25. MAMOGRAFIE UNILATERALA
40,00
26. CONSULTATIE NEUROLOGIE
26,00
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE
Nr. crt. Tipul investigatiei paraclinice Tarif/investigatie (RON)
H E M A T O L O G I E
* 1. Hemoleucograma completa
14,00
2. Numaratoare reticulocite
5,50
* 3. Ex. Citologic al frct. sanguin
18,50
* 4. V.S.H.
2,50
* 5. Determinare la gravida Grup. Sangv. ABO
7,50
* 6. Determinare la gravida Grup. Sangv. Rh
7,50
* 7. Anticorpi specifici anti Rh la gravida
7,50
* 8. Timp Quick si I.N.R.
10,50
* 9. A.P.T.T.
12,00
* 10. Fibrinogenemie
13,50
B I O C H I M I E S E R I C A si U R I N A R A
* 11. Proteine totale serice
7,00
* 12. Electroforeza proteinelor serice
15,00
* 13. Transferina
24,00
* 14. Feritina serica
40,00
* 15. Uree serica
5,50
* 16. Acid uric seric
5,50
* 17. Creatinina serica
5,50
* 18. Bilirubina totala
5,50
* 19. Bilirubina directa
5,50
* 20. Glicemie
5,50
* 21. Colesterol seric total
5,50
* 22. HDL colesterol
8,00
* 23. LDL colesterol
7,50
* 24. Trigliceride serice
7,00
* 25. T.G.O.
5,50
* 26. T.G.P.
5,50
* 27. Creatinkinaza CK
10,00
* 28. Gamma GT
7,50
* 29. Fosfataza alcalina
7,50
30. Sodiu seric
10,00
31. Potasiu seric
11,00
* 32. Calciu seric total
5,00
* 33. Calciu ionic seric
7,50
* 34. Magneziemie
5,00
* 35. Sideremie
7,00
36. Fosfor (fosfat seric)
13,00
37. Bicarbonat seric (EAB)
23,00
* 38. Examen complet de urina (sumar+sediment)
9,00
39. Dozare proteine urinara
5,00
40. Microalbuminurie (albumina urinara)
22,00
41. Dozare glucoza urinara
5,00
42. Creatinina urinara
6,00
I M U N O L O G I E
* 43. TSH
20,50
* 44. FT4
20,50
45. Parathormonul seric (PTH)
43,00
46. Hormonul foliculinostimulant (FSH)
23,50
47. Hormonul luteinizant (LH)
23,50
48. Cortizol
27,50
49. Testosteron
30,00
50. Estradiol
23,50
51. Progesteron
25,00
52. Prolactina
25,00
53. Anti HAV IgM
40,50
* 54. Ag HBs (screening)
31,00
* 55. Anti HCV
64,50
* 56. Testare HIV la gravida
33,00
* 57. ASLO
11,00
* 58. VDRL sau RPR
5,00
* 59. Confirmare TPHA
12,00
* 60. Antigen Heicobacter Pylori
40,00
* 61. Complement serie C3
10,50
* 62. Complement serie C4
10,50
* 63. IgG seric
14,50
* 64. IgA seric
14,50
* 65. IgM seric
15,00
* 66. IgE seric
14,00
* 67. Proteina C reactiva
10,50
* 68. Factor rheumatoid
9,00
* 69. ATPO
39,00
70. PSA
23,00
71. Free PSA
23,50
M I C R O B I O L O G I E
E X U D A T    F A R I N G I A N
* 72. Examen bacteriologic exudat faringian- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 73. Examen fungic exudat faringian- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N    U R I N A
* 74. Urocultua- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 75. Examen fungic urina- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N E    M A T E R I I    F E C A L E
* 76. Coprocultura- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
77. Examen micologic materii fecale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
* 78. Examen coproparazitologic (3 probe)
12,00
* 79. Depistare hemoragii oculte
25,00
E X A M E N E    D I N    S E C R E T I I    V A G I N A L E
* 80. Examene din secretii vaginale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 81. Examene din secretii vaginale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N E    D I N    S E C R E T I I    U R E T R A L E
* 82. Examene din secretii uretrale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 83. Examene din secretii uretrale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N E    D I N    S E C R E T I I    O T I C E
* 84. Examen bacteriologic din secretii otice- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 85. Examen fungic din secretii otice- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N E    D I N    S E C R E T I I    N A Z A L E
* 86. Examen bacteriologic din secretii nazale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 87. Examen fungic din secretii nazale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N E    D I N    S E C R E T I I    C O N J U N C T I V A L E
* 88. Examen bacteriologic din secretii conjunctivale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 89. Examen fungic din secretii conjunctivale- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
E X A M E N E    D I N    C O L E C T I E    P U R U L E N T A
* 90. Examen bacteriologic din colectie purulenta- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
15,00
* 91. Examen fungic din colectie purulenta- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
15,00
T E S T A R E A    S E N S I B I L I T A T I I    L A    S U B S T A N T E    A N T I M I C R O B I E N E    S I    A N T I F U N G I C E
* 92. Antibiograma
12,00
* 93. Antifungigrama
14,50
E X A M I N A R I    H I S T O P A T O L O G I C E    S I    C I T O L O G I C E
* 94. Piesa prelucrata la parafina
30,50
* 95. Bloc inclus la parafina cu histopatologic
40,00
* 96. Diagnostic histopatologic pe lama
18,00
* 97. Examen histopatologic cu coloratii speciale
124,00
* 98. Citodiagnostic sputa prin incluzii parafina
32,50
* 99. Citodiagnostic secretii vaginala
32,50
* 100. Examen citohormonal
30,00
* 101. Citodiagnostic lichid de punctie
32,50
* 102. Teste imunohistochimice
94,50
* 103. Examen Babes-Papanicolau
39,00
Nota: Analizele marcate cu * se pot efectua gratuit in concordanta cu fondurile alocate de CJAS
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
Nr. crt. Tipul investigatiei paraclinice Tarif/investigatie (RON)
1. INVESTIGATII CU RADIATII IONIZANTE
* 1. Ex. radiologic cranian standard *1)
18,00
* 2. Ex. radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei *1)
30,00
* 3. Ex. radiologic parti schelet in doua planuri *1)
35,00
* 4. Radiografie de membre: membru superior(humerus,articulatia cotului, antebrat,pumn,m�na) si membru inferior(articulatie coxo-femurala,articulatie sacro-iliaca,femur,genunchi,gamba,glezna,picior,calcaneu) *1)
35,00
* 5. Ex. radiologic articulatii sacro-iliace *1)
35,00
* 6. Ex. radiologic centura scapulara *1)
23,00
* 7. Ex. radiologic coloana vertebrala / segment *1)
35,00
* 8. Ex. radiologic torace ansamblu *1)
32,00
* 9. Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice *1)
32,00
* 10. Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ *1)
32,00
11. Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu subst.de contrast
56,00
12. Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu subst.de contrast
82,00
13. Ex. radiologic colon dublu contrast
100,00
14. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
70,00
15. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu subst.de contrast
220,00
16. Ex. radiologic uter si oviduct cu subst.de contrast
280,00
2. INVESTIGATII NEIRADIANTE
* 1. Ecografie generala (abdomen + pelvis) *1)
60,00
* 2. Ecografie abdomen *1)
40,00
* 3. Ecografie pelvis *1)
30,00
4. Ecografie transvaginala/transrectala
50,00
5. Ecografie de vase (vene)
30,00
6. Ecografie de vase (artere)
30,00
7. Ecografie ganglionara
30,00
8. Ecografie transfontanelara
40,00
9. Ecografie de organ/articulatie/parti moi *2)
25,00
10. Ecografie obstetricala anomalii trimestrul II
350,00
11. Ecografie obstetricala anomalii trimestrul I cu TN
80,00
12. Senologie imagistica-ecografie pentru san – obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala
40,00
Nota: Analizele marcate cu * se pot efectua gratuit in concordanta cu fondurile alocate de CJAS
INVESTIGATII PARACLINICE SUBCONTRACTATE S.C.PRODIA SRL Miercurea Ciuc
Nr. crt. Tipul investigatiei paraclinice Tarif/investigatie (RON)
1. Acid 5-OH Indolacetic
15,00
2. Acid vanil-mandelic
25,00
3. Acid delta aminolevulinic
20,00
4. Acid uric urinar
6,00
5. Alfa 1 Antitripsina AAT
60,00
6. Amilazurie
8,00
7. Amoniac din urina
15,00
8. ADN-dublu catenar
65,00
9. Anticoagulant lupic LA (albastru)
160,00
10. ANCA-anticorpi anticitoplasma neutrofilelor>
20,00
11. Anticorpi anti cardiolipina IgG
65,00
12. Anticorpi anti cardiolipina IgM
65,00
13. ANA-anticorpi antinucleari
45,00
14. Anticorpi antifosfolipidici
40,00
15. Anticorpi anti Jo-1
45,00
16. Anticorpi anti Ro/SS-A
45,00
17. Anticorpi anti Ro/SS-B
45,00
18. Anticorpi Echinococcus
40,00
19. Anticorpi Epstein-Barr
25,00
20. Anticorpi Giardia serici
27,00
21. Anticorpi HBc IgM
28,00
22. Anticorpi HBc total
28,00
23. Anticorpi Leptospira
38,00
24. Anticorpi Trichinella
38,00
25. Anticorpi Hbe
28,00
26. Anticorpi HBs
25,00
27. Anticorpi HCV
30,00
28. Anticorpi Lupus eritematos
10,00
29. Antigene Hbe
40,00
30. Antigene Hbs
28,00
31. Antigene Chlamydia
25,00
32. Antigen Giardia din materii fecale
22,00
33. Lamblia giardia anticorpi fecal
30,00
34. Antigen prostatic specific-PSA-
35,00
35. Anti-Thyreoglobina
40,00
36. Antigen carcino-embrional -CEA-
30,00
37. Antigen polipeptidic tisular
30,00
38. Alfafetoproteina pentru gravide
30,00
39. Alfafetoproteina
30,00
40. ASLO cantitativ
10,00
41. Autoanticorpi TPO
39,00
42. Boala Lime-Borrelia acuta(IgM)
35,00
43. Boala Lime-Borrelia IgG
35,00
44. Beta HCG
26,00
45. Bicarbonat seric (EAB)eta HCG
23,00
46. CA-125
30,00
47. CA 15-3
30,00
48. CA 19-9
30,00
49. CA 50
30,00
50. CA 72-4
30,00
51. Calciu urinar
10,00
52. Calcitonina
36,00
53. Carboxihemoglobina
10,00
54. Capacitate de legare a fierului
10,00
55. Capacitate latenta de legare a fierului
10,00
56. CCP-peptidul ciclic citrulinat
90,00
57. 17-Cetosteroizi urinari
20,00
58. Chlamydia trachomatis IgM
25,00
59. Chlamydia trachomatis IgG
25,00
60. Ceruloplasmina
11,00
61. CIC-complexe imunocirculante
30,00
62. Citomegalovirus IgG
25,00
63. Citomegalovirus IgM
25,00
64. Colinesteraza serica
10,00
65. Cortizol
27,50
66. CRP cantitativ
10,00
67. Cupru urinar
15,00
68. Dublu test (BetaHCG,Alfafetoproteina)
55,00
69. DHEA-sulfat
28,00
70. Electroforeza urinara
15,00
71. Enolaza neurospecifica
40,00
72. Estradiol-E2-
23,50
73. Estriol liber-E3-
28,00
74. Factor antinuclear
20,00
75. Factor reumatoid cantitativ
10,00
76. Fosfataza acida prostatica
8,00
77. Fosfataza acida totala
10,00
78. Fosfor anorganic seric
13,00
79. FT3 liber
22,00
80. FT4 liber
20,50
81. HCG total din s�nge
27,00
82. Hemoglobina glicozilata
30,00
83. Herpes simplex IgG
25,00
84. Herpes simplex IgM
25,00
85. HLA B 27
400,00
86. Hormon luteinizant -LH-
23,50
87. Hormon de crestere-GH,STH-
30,00
88. Hormonul foliculostimulator-FSH-
23,50
89. Hormonul tireostimulator-TSH-
20,50
90. IgE calitativ
14,00
91. IgE specifice Candida albicans (rosu)
70,00
92. Imunoelectroforeza
63,00
93. LCR test pentru meningite
25,00
94. Lactat dehidrogenaza
10,00
95. Methemoglobina
10,00
96. Microalbuminurie (albumina urinara)
22,00
97. 17-OH progesteron
32,00
98. Paleta TORCH
160,00
99. Parathormon
43,00
100. Porfirinurie
10,00
101. Progesteron
25,00
102. Prolactina-PRL-
25,00
103. Proteinurie (24h)
8,00
104. PSA total
23,00
105. PSA liber
23,50
106. Rubeola IgG
25,00
107. Rubeola IgM
25,00
108. Toxoplasma IgG
25,00
109. Toxoplasma IgM
25,00
110. Test mononucleoza infectioasa-Paul Bunnet
10,00
111. Test pentru droguri
50,00
112. Testosteron
30,00
113. Testosteron liber
50,00
114. Toxocara canis Ac IgG
50,00
115. Toxocara canis Ac IgM
50,00
116. Transferina
24,00
117. Triplu test (BetaHCG,Estradiol,Alfafetoproteina)
75,00
118. Vitamina B12
45,00