DECLARATII DE AVERE 2020

C O M I T E T    D I R E C T O R

Decl.avere Decl.interese
  dr.   MARCOCI   EMILIA manager interimar D.A. D.I.
  ec.   SINTAMARIAN   MIRELA director financiar-contabil D.A. D.I.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Spitalului Municipal “Dr.Eugen Nicoara” Reghin

Decl.avere Decl.interese
  ec.   DANCIU   GAVRIL – reprezentant Consiliu Local presedinte D.A. D.I.
  psiholog   DEMETER   MARIA – reprezentant Consiliu Local membru D.A. D.I.
  ec.   TOMA   LENUTA – reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Mures membru D.A. D.I.
  ec.   COVACI   DOINA – reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Mures membru D.A. D.I.
  jr.   RADOI   MIRELA MINODORA – reprezentant numit de Primarul Municipiului Reghin membru D.A. D.I.
  dr.   DOROBAT   CONSTANTIN – reprezentant Colegiul medicilor Filiala Mures membru-invitat D.A. D.I.
  as.   MANTEA   DANIELA LAURA – reprezentant OAMGMAMR – Filiala Mures membru-invitat D.A. D.I.
  as.   MORAR   MARIA – reprezentant SANITAS – Filiala Mures membru-invitat D.A. D.I.
  dr.   UIFALEAN   GABRIELA – reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Mures membru supleant D.A. D.I.
ec.   LUCA   DANIELA – reprezentant Consiliu Local membru supleant D.A. D.I.
  KELEMEN SZABOLCS – reprezentant Consiliu Local membru supleant D.A. D.I.

APARAT FUNCTIONAL

 

Decl.avere Decl.interese
  ec.   SIMON   DANIELA sef birou CONTABILITATE D.A. D.I.

CONDUCERE SECTII/COMPARTIMENTE

Decl.avere Decl.interese
  dr.   SOMMER   VICTOR IOSIF medic sef sectie CHIRURGIE D.A. D.I.
  as.   CURTICAPEAN   ETELKA MELINDA asistent sef sectie CHIRURGIE D.A. D.I.
  dr.   COCISIU   MONICA TEODORA medic sef sectie INTERNE D.A. D.I.
  as.   POP   MARIANA as sef sectie INTERNE D.A. D.I.
  dr.   FEJER   VIOREL medic sef sectie OBSTETRICA-GINECOLOGIE D.A. D.I.
  as.   DEMETER   CAMELIA ADELA as sef sectie OBSTETRICA-GINECOLOGIE D.A. D.I.
  dr.   OLARIU   MARIA medic sef sectie PEDIATRIE D.A. D.I.
  as.   OLVEDI   IULIANA as sef sectie PEDIATRIE D.A. D.I.
  dr.   ZARECKI   ALEXANDRINA medic sef sectie NEONATOLOGIE D.A. D.I.
  as.   RUSU   MONICA DANIELA as sef sectie NEONATOLOGIE D.A. D.I.
  dr.   VULTUR   ELENA medic sef sectie INFECTIOASE D.A. D.I.
  as.   BIRO   ENIKO NOEMI as sef sectie INFECTIOASE D.A. D.I.
  dr.   CIOBANU   RALUCA DIANA medic coordonator comp ORL D.A. D.I.
  as.   SUTEU   MIHAELA IOANA as coordonator comp ORL D.A. D.I.
  dr.   SERBAN PESCAR   DIANA medic coordonator comp DERMATOVENEROLOGIE D.A. D.I.
  as.   MANTEA   DANIELA LAURA as coordonator comp DERMATOVENEROLOGIE D.A. D.I.
  biolog   OPREA   SIMONA sef laborator ANALIZE MEDICALE D.A. D.I.
  as.  PRECUP   MARIA as sef laborator ANALIZE MEDICALE D.A. D.I.
  dr.   MOLDOVAN   TEODOR medic sef laborator RADIOLOGIE D.A. D.I.
  as.   OLTEAN   FLOAREA as sef laborator RADIOLOGIE D.A. D.I.
  dr.   DABIJA   ANATOLIE sef CPU D.A. D.I.
  as.   DEGAN   ADINA as sef CPU D.A. D.I.
  farm.   TIFREA   DANA farmacist sef FARMACIE D.A. D.I.